Henüz hazırlanamayan ya da araştırılması tamamlanamayanlar:

 • Çerkes Hasan Amca (Horhorlu Hasan – Hasan Vasfi Kıztaşı) -Radikal G.-
 • Vehip Paşa (Amele taburları, ikibin ermeninin imhası konusunda soruşturma açtı) -Akçam-
 • Erzurum Valisi Tahsin Bey

 • Basra Valisi Ferit Bey
 • Basra (Müntefek) Mutasarrıfı Bedii Nuri Bey
 • Beşiri (Batman) Kaymakamı Vekili Sabit Bey
 • Kütahya Düyun-u Umumiyye Müdürü Nama Efendi
 • Asker Hanili Süleyman (vicdan azabı: ‚Kaymakam Ermeniydı…‘)
 • Lice Belediye Başkanı Zekeriya (Işık) Bey
 • Zerrakilerden Selim Bey
 • ?? İttihat ve T. Cem. Genel Sekreteri Mithat Bleda (Dr. Reşit’e sorusu önemlidir!)
 • Gazeteci İsmail Mestan
 • Atalay Ailesi
 • Kars Defterdarı Remzi Akıncılar
 • Ali Emiri Efendi
 • Kütahya Tahrirat Müdürü (Mutasarrıf Vekili??) Kemal Bey
 • Kütahya Emniyet Amiri
 • Gazeteci Ahmet Emin Yalman
 • Lice Mutasarrıf Vekili Sabit Bey
 • Derik ve Midyat kaymakamı Nuri Bey (kaybolmuştur!)
 • Çermikli Muhammet Hamdi Bey
 • Savurlu Mehmet Ali Bey
 • Silvan’lı İbrahim Hakkı Bey
 • Seyit Rıza (Dersim Queri Sileman Ocağı)
 • Lice Beediye Reisi Zekeriya Bey
 • Selim ve Mahfuz Beyler ???
 • Mevlevi Şeyhleri
 • Dersim Halkı
 • Güney Kürdistan Halkları
 • Çeçen ve Arap bireyler
 • Mardin Mutasarrıfı Hilmi Bey ve sonraki Şefik Bey